Fördelar med entresoler

Ökad lagringskapacitet

  • Använder och maximerar det befintliga “vertikala utrymmet” i dina byggnader
  • Flexibel design, passar perfekt till dina behov.
  • Ökar verksamheten utan att flytta lokaler eller bygga nytt.
  • Ökar lagringskapaciteten och/eller utvidgar din verksamhet.
  • Lägger till förvaring i flera nivåer.
  • Som showroom eller i butik.
  • För underhåll, t.ex. catwalk eller gångbroar.
  • Kan inredas till flervåningskontor.
  • Klarar av att motstå tunga belastningar.
  • Full kvalitetskontroll med tillbyggnad.


Förbättrad drift

  • Förbättrar lagerhanteringen, ökar överblicken.
  • Många möjligheter med enkel tillgång till och förvaring på mezzaninen.
  • Installationen är snabb och enkel och sparar dig veckor eller månader jämfört med nybyggnation.
  • Installationer med befintliga aktiviteter i drift.
  • Enkel flyttning, om det krävs.
  • Lägger till mer utrymme för tillverkning och/eller produktion.
  • Transformerar din butik, kontor, detalj – eller produktionsområde
  • Kan stödja och anpassas till conveyorsystem.
  • Belastningar och golvbeläggning är skräddarsydda för att passa individuella kundkrav.


Ekonomiskt lönsam

  • Kostnadseffektiv lösning, ger stor ROI.
  • 75-80% lägre kostnader för mer utrymme.
  • Oförändrade driftskostnader i form av värme, fastighetsskatter, etc.
  • Ökar fastighetsvärdet.
  • Gör fastigheten mer säljbar eller lämplig för uthyrning.
  • Kostnadseffektiv förvaring.
  • Korta återbetalningsperioder. (1-2 år)
  • Sparar pengar och ökar produktiviteten.
  • Systemet har betydligt lägre pris än svetsade konstruktioner.
  • Ger överskådlighet och ordning, plats för medarbetarna


Har du frågor eller är du fortfarande inte övertygad? Kontakta då
Max Frandsen eller Christian Haldager